Thông báo số: 648/TB-STNMT, ngày 01/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2018.

Thông báo số: 648/TB-STNMT, ngày 01/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2018.

Tải file Thông báo số 648 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...