Dự thảo Kế hoạch triển khai phát động phong trào” chống rác thải nhựa” và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Dự thảo Kế hoạch triển khai phát động phong trào” chống rác thải nhựa” và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Dự thảo tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...