Công văn số: 3587/STNMT-TTr ngày 16/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo năm 2018.

Công văn số: 3587/STNMT-TTr ngày 16/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo năm 2018.

Tải file Công văn số 3587 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...