Công văn số: 3649/STNMT-KTTV ngày 22/11/2018 của Sở Tài ngyên và Môi trường Phú Yên v/v đối phó với mọi tình huống do ATNĐ mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Công văn số: 3649/STNMT-KTTV ngày 22/11/2018 của Sở Tài ngyên và Môi trường Phú Yên v/v đối phó với mọi tình huống do ATNĐ mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Tải file Công văn số 3649 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...