Công văn số: 3655/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 23/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phù Yên V/v góp ý thiết kế kỹ thuật –dự toán lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp giấy chứmg nhận quyền sử dụng đất đối với các ban quản lý

Công văn số: 3655/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 23/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phù Yên V/v góp ý thiết kế kỹ thuật –dự toán lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp giấy chứmg nhận quyền sử dụng đất đối với các ban quản lý rừng viện nghiên cứu cao su trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file công văn số 3655 tại: Đây

Tải file dự thảo tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...