Dự thảo sổ tay hướng dẫn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Dự thảo sổ tay hướng dẫn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Tải file Dự thảo tại: Đây

Dự thảo Sổ tay Kê khai, đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Dự thảo Sổ tay Kê khai, đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Dự thảo tại: Đây

Văn bản số 2359/STNMT-KHTC ngày 09/8/2018 v/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn bản số: 2359/STNMT-KHTC ngày 09/8/2018 v/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tải file văn bản số 2359 tại: Đây

Quyết định số 183/QĐ-STNMT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số: 183/QĐ-STNMT, ngày 08/8/2018 V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Tải file Quyết định số 183 tại: Đây

Thông báo số: 484/TB-STNMT, ngày 06/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên: Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp đèo Cây Cưa, thôn Triều Sơn, xã X

Thông báo số: 484/TB-STNMT, ngày 06/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên: Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp đèo Cây Cưa, thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 484 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...