Quyết định số: 24/2013/QĐ-UBND ngày 16/08/2013 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 24/2013/QĐ-UBND ngày 16/08/2013 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Download file đính kèm24_2013_16_8_20130001.pdf

Chỉ thị số : 23-CT/TU ngày 03 tháng 06 năm 2013 của ban thường vụ tỉnh uỷ Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị số : 23-CT/TU ngày 03 tháng 06 năm 2013 của ban thường vụ tỉnh uỷ Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Download file đính kèmct23tinhuyphuyen.doc

Kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 20/08/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v triển khai thưc hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/03/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ công chức, viên chức, ngư

Kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 20/08/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v triển khai thưc hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/03/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban thườn vụ tỉnh uỷ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh.

dowload file đính kèm14_KH_STNMT_20_8_20130001.pdf

Ngành TN&MT: Tăng tốc để hoàn thành kế hoạch năm 2013

Bộ TN&MT vừa phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang về triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 và quý III năm 2013 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị, từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc của Bộ còn rất lớn, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2013, trong tháng 8 và quý III, các Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị sâu sát hơn nữa đối với từng mảng công việc, từng lĩnh vực phụ trách.

23175 untitlednguyenminhquang

Đối với lĩnh vực đất đai, Bộ trưởng chỉ đạo, Tổng cục Quản lý đất đai ngoài dự án Luật Đất đai sửa đổi và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19 – NQ/TW, cần tập trung xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 49 của Quốc hội trình Chính phủ trong tháng 8; phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ để tổ chức đối thoại trực tuyến với nhân dân về Cấp GCN quyền sử dụng đất, dự kiến trong tháng 9.

Ở lĩnh vực môi trường, ngoài việc hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, Tổng cục Môi trường tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường… Tăng cường thanh, kiểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường để báo cáo Bộ trưởng trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các đề án, dự án được Chính phủ giao; đánh giá nghiệm thu kết quả, hiệu quả các dự án thuộc Đề án 47 giai đoạn 1, chuẩn bị tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản TN&MT biển năm 2013.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trong tháng 9, hoàn thiện danh sách các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và hồ sơ khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Đồng thời, tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản và quản lý cấp phép hoạt động khoáng sản…

Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp để sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước. Khẩn trương thực hiện các thủ tục để hoàn thiện hồ sơgia nhập Công ước của Liên Hợp quốc về Luật sử dụng các nguồn nước quốc tế cho các mục đích phi giao thông thủy.

Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu sớm hoàn thành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần; đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, tập trung hoàn thành 2 dự án của Chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia tăng cường phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão các tỉnh; nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, bảo đảm dự báo chính xác trong mùa mưa bão.


Đảm bảo cuối năm 2013 cơ bản cấp xong “sổ đỏ”

        Các địa phương phải đảm bảo đến cuối năm 2013 cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu trong phạm vi cả nước. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm thực hiện cấp Giấy CNQSDĐ với các Bộ, ngành và một số địa phương, chiều 9/8, tại Trụ sở Chính phủ.

23001 PTT Hoang Trung Hai

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2013, cả nước đã cấp được 1.363 triệu Giấy CNQSDĐ với tổng diện tích 0,547 triệu ha. Tính lũy kế đến giữa năm 2013, cả nước đã cấp được khoảng 36 triệu giấy với tổng diện tích 20,12 triệu ha, đạt 83,2% diện tích cần cấp Giấy CNQSDĐ của cả nước, tăng 2% so với năm 2012.

Đến nay, cả nước có 11 tỉnh cơ bản hoàn thành cấp Giấy CNQSDĐ cho các loại đất chính (đạt từ 85-100% diện tích) gồm Bình Dương, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Đồng Nai, Quảng Trị, Hậu Giang, Cần Thơ. So với năm 2012, tăng 3 tỉnh, ngoài ra, còn 10 tỉnh khác cơ bản hoàn thành ở hầu hết các loại đất chính.

Trong khi đó, nhiều tỉnh, thành có kết quả cấp Giấy CNQSDĐ ở nhiều loại đất chính còn đạt thấp, dưới 70% diện tích cần cấp, đặc biệt là các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Nông,…

Đất ở đô thị đã cấp được cả nước đã cấp hơn 4,2 triệu Giấy CNQSDĐ, đạt 80,3%. Đặc biệt, việc cấp Giấy cho người mua nhà ở thuộc các dự án phát triển nhà ở tại 2 TP lớn là Hà Nội và TP.HCM đạt kết quả tích cực với gần 130.000 căn. Đất ở nông thôn đã cấp 11,51 triệu giấy, đạt 85%. Riêng đất chuyên dùng mới đạt 64% với hơn 182.000 giấy.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá, thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu cấp Giấy CNQSDĐ đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, khối lượng cấp Giấy Chứng nhận của cả nước vẫn còn nhiều so với mục để đảm bảo mục tiêu cơ bản hoàn thành của Quốc hội. Phó Thủ tướng lưu ý những nguyên nhân chính, số lượng tồn đọng hiện tập trung chủ yếu ở 18 địa phương mà sắp tới cần đôn đốc, nỗ lực để thay đổi tình hình. Các địa phương này phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành kinh tế-xã hội từ nay đến cuối năm.

Với các vướng mắc, tồn tại hiện nay, cơ quan triển khai cần phân loại. Các trường hợp sai phạm như vi phạm luật đất đai, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, giao đất có thẩm quyền,… (Hà Nội có 125.000 trường hợp, TPHCM 130.000 trường hợp) thì kiên quyết xử lý sai phạm để đảm bảo đối tượng, điều kiện phù hợp. Các trường hợp khó khăn do thủ tục, cơ chế chưa “theo” kịp có thể xem xét, giải quyết linh hoạt theo từng vấn đề. Xem xét, bố trí vốn để đáp ứng nhu cầu cho việc đo đạc, cấp Giấy CNQSDĐ ở một số nơi đang thiếu.{jcomments off}


Sotnmtphuyen.gov.vn
.