Thông báo số: 417/TB-STNMT. Ngày 03/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXDTT tại thôn Phước Hậu, xã An Hiệp và thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh P

Thông báo số: 417/TB-STNMT, ngày 03/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXDTT tại thôn Phước Hậu, xã An Hiệp và thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Tải file thông báo số 417 tại: Đây

Công văn số: 714/SNV-CCHC ngày 20/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên V/v hướng dẫn người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh kiến nghị đến hệ thống thông tin PAKN trên cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Công văn số: 714/SNV-CCHC ngày 20/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên V/v hướng dẫn người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh kiến nghị đến hệ thống thông tin PAKN trên cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Tải file Công văn số 714 tại: Đây

Quyết định số: 1170/QĐ-UBND, ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số: 1170/QĐ-UBND, ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tải file Quyết định số 1170 tại: Đây

Thông báo số: 101/TB-SXD, ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn quy trình về chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất có sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư của ngân sách

Thông báo số: 101/TB-SXD, ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn quy trình về chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất có sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư của ngân sách cấp tỉnh, theo Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính.

Tải Thông báo số 101 tại: Đây

Quyết định số: 08/QĐ-XPVPHC, ngày 15/6/2018 của Chánh Thanh tra -Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Quyết định số: 08/QĐ-XPVPHC, ngày 15/6/2018 của Chánh Thanh tra -Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Tải file Quyết định số 08 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...