Dự thảo Nghị định quy định giao các khu vực biển, nhất định cho tổ chức cá nhân, khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Dự thảo Nghị định quy định giao các khu vực biển, nhất định cho tổ chức cá nhân, khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Tải file Dự thảo tại: Đây

Thông báo số: 380/TB-STNMT, ngày 15/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Kiến Thiết, xã EaChaRang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thông báo số: 380/TB-STNMT, ngày 15/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Kiến Thiết, xã EaChaRang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 380 tại: Đây

Quyết định số: 134/QĐ-STNMT, ngày 14/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Ban hành quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 134/QĐ-STNMT, ngày 14/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Ban hành quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định số 134 tại: Đây

Quyết định số: 07/QĐ-XPVPHC, ngày 15/6/2018 của Chánh Thanh tra – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản.

Quyết định số: 07/QĐ-XPVPHC, ngày 15/6/2018 của Chánh Thanh tra – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản.

Tải file Quyết định số 07 tại: Đây

Mẫu 6a và mẫu 6g – Thông tư số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ

Mẫu 6a và mẫu 6g – Thông tư số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Tải mẫu 6a và 6g tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...