Kết luận số: 03/KL-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh Phú Yên: Xử lý việc lấn chiếm đất nuôi tôm trái phép tại các địa phương vùng ven biển huyện Đông Hòa, huyện Tuy an, Thị xã Sông Cầu và Thành phố Tuy Hòa

Kết luận số: 03/KL-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh Phú Yên: Xử lý việc lấn chiếm đất nuôi tôm trái phép tại các địa phương vùng ven biển huyện Đông Hòa, huyện Tuy an, Thị xã Sông Cầu và Thành phố Tuy Hòa.

Tải file kết luận số 03 tại: Đây

Kết luận số: 08/KL-STNMT, ngày 14/02/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 11 đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kết luận số: 08/KL-STNMT, ngày 14/02/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 11 đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file kết luận số 08 tại: Đây

Quyết định số: 04/QĐ-XPVPHC, ngày 18/5/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản.

Quyết định số: 04/QĐ-XPVPHC, ngày 18/5/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản.

Tải file Quyết định số 04 tại: Đây

THỂ LỆ: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng lần thứ III-năm 2018)

THỂ LỆ: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng lần thứ III-năm 2018).

Tải file thể lệ cuộc thi tại: Đây (nguồn:Tạp chí Cộng sản)

Quyết định số: 14/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy định về xử lý vi phạm trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân. tổ chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 14/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy định về xử lý vi phạm trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân. tổ chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 14 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn