Công văn số: 2891/UBND-NC ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: V/v thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

Công văn số: 2891/UBND-NC ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: V/v thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

Tải file Công văn số 2891 tại: Đây

Thông báo số: 338/TB-STNMT ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT.

Thông báo số: 338/TB-STNMT ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT.

Tải file Thông báo số 338 tại: Đây

Thông báo số: 344/TB-STNMT ngày 05/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn

Thông báo số: 344/TB-STNMT ngày 05/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 344 tại: Đây

Công văn số: 1553/STNMT-KHTC, ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc Góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh.

Công văn số: 1553/STNMT-KHTC, ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc Góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh.

Tải file Công văn số 1553 tại: Đây

Tải Bộ đơn giá tại: Đây

Thông báo số: 330/TB-STNMT ngày 30/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXDTT tại thôn Phước Hậu, xã An Hiệp và thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An.

Thông báo số: 330/TB-STNMT ngày 30/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXDTT tại thôn Phước Hậu, xã An Hiệp và thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An.

Tải file Thông báo số 330 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...