Thông báo số: 213/TB-STNMT, ngày 11/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Kiến Thiết, xã EaChaRang, h

Thông báo số: 213/TB-STNMT, ngày 11/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Kiến Thiết, xã EaChaRang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 213 tại: Đây

Danh sách hộp thư công vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

TT

Tên đơn vị

MAIL

Tên đăng nhập

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sotnmt

2

Văn phòng Sở

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vp-sotnmt

3

Chi cục Bảo vệ môi trường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ccbvmt-sotnmt

4

Chi cục Quản lý Đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ccqldd-sotnmt

5

Phòng Kế hoạch – Tài chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pkhtc-sotnmt

6

Thanh tra Sở

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

thanhtra-sotnmt

7

Phòng Tài nguyên nước

ptnn-sotnmt@phuyen.gov.vn

ptnn-sotnmt

8

Phòng Khoáng sản

pks-sotnmt@phuyen.gov.vn

pks-sotnmt

9

Chi cục biển hải đảo

ccbhd-sotnmt@phuyen.gov.vn

ccbhd-sotnmt

10

Phòng đo đạc bản đồ viễn thám

pddbdvt-sotnmt@phuyen.gov.vn

pddbdvt-sotnmt

11

Trung tâm phát triển quỹ đất

ttptqd-sotnmt@phuyen.gov.vn

ttptqd-sotnmt

12

Phòng Khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu

pkttvbdkh-sotnmt@phuyen.gov.vn

pkttvbdkh-sotnmt

13

Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường

ttqt-sotnmt@phuyen.gov.vn

ttqt-sotnmt

14

Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường

ttkt-sotnmt@phuyen.gov.vn

ttkt-sotnmt

15

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

ttcntt-sotnmt@phuyen.gov.vn

ttcntt-sotnmt

16

Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp tỉnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vpdkdd-sotnmt

17

 VP đăng ký đất đai Sơn Hòa

vpdkddshoa-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddshoa-sotnmt

18

VP đăng ký đất đai Sông Hinh

vpdkddshinh-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddshinh-sotnmt

19

VP đăng ký đất đai Đồng Xuân

vpdkdddxuan-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkdddxuan-sotnmt

20

VP đăng ký Thị xã sông Cầu

vpdkddscau-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddscau-sotnmt

21

VP Đăng ký đất đai TP Tuy Hòa

vpdkddtuyhoa-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddtuyhoa-sotnmt

22

VP Đăng ký đất đai Tuy An

vpdkddtan-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddtan-sotnmt

23

VP Đăng ký đất đai Phú Hòa

vpdkddphoa-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddphoa-sotnmt

24

VP Đăng ký đất đai Tây Hòa

vpdkddthoa-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddthoa-sotnmt

25

VP Đăng ký đất đai Đông Hòa

vpdkdddhoa-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkdddhoa-sotnmt


Thông báo số: 207/TB-STNMT ngày 09/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Thông báo số: 207/TB-STNMT ngày 09/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 207 tại: Đây

Quyết định số: 03/QĐ-XPVPHC ngày 07/5/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Quyết định số: 03/QĐ-XPVPHC ngày 07/5/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Tải file Quyết định số 03 tại: Đây

Thông báo số: 167/TB-STNMT ngày 23/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc kế hoạch đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thông báo số: 167/TB-STNMT ngày 23/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc kế hoạch đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 167 tại: Đây

Các bài khác...

  1. Quyết định số: 92/QĐ-STNMT ngày 03/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có mã số BA 912928 và BA 912929 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 26/01/2011 cho Công ty Cổ phần Đầu tư v
  2. Quyết định số: 91/QĐ-STNMT ngày 03/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có mã số BA 709847 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 17/9/2010 cho Công ty Cổ phần Thuận Thảo.
  3. Quyết định số: 90/QĐ-STNMT ngày 03/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có mã số BC 133278 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 01/3/2012 cho Công ty TNHH Thanh Tùng
  4. Quyết định số: 84/QĐ-STNMT ngày 23/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất có mã số AL063275 do Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên cấp ngày 16/01/2009 cho Công ty Cổ phần Trường Thành.
  5. Dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời việc quản lý và trình tự giao, cho thuê khu vực biển để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Sotnmtphuyen.gov.vn