Quyết định số: 24/QĐ-CCQLĐĐ, ngày 11/7/2018 của Chi cục Quản lý Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 24/QĐ-CCQLĐĐ, ngày 11/7/2018 của Chi cục Quản lý Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 24 tại: Đây

Các công ty, đơn vị có đầy đủ chức năng theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường, nếu có nhu cầu thực hiện lập Dự án thì gửi hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai Phú Yên, địa chỉ: 62A Lê Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 02572211966, Thời gian gửi hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 19/7/2018

Kế hoạch số: 135/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Kế hoạch số: 135/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Tải file Kế hoạch số 135 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Yên)

Thông báo số: 444/TB-STNMT, ngày 12/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Thông báo số: 444/TB-STNMT, ngày 12/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Tải file thông báo số 444 tại: Đây

Thông báo số: 440/TB-STNMT, ngày 10/7/2018 của Sở TN&MT về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Thông báo số: 440/TB-STNMT, ngày 10/7/2018 của Sở TN&MT về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 440 tại: Đây

Danh sách các đơn vị nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2017.

Danh sách các đơn vị nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2017.

Tải danh sách các đơn vị nộp phí tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn