V/v góp ý dự thảo Quy định “lập thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

V/v góp ý dự thảo Quy định “lập thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định Lập, thẩm định và phê duyệt tại: Đây

Tải Dư thảo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên tại: Đây

Kết luận số: 09/KL-STNMT, ngày 18/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường: về kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với 03 đơn vị tại khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa.

Kết luận số: 09/KL-STNMT, ngày 18/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường: về kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với 03 đơn vị tại khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa.

Tải file kết luận số 09 tại: Đây

Về việc công khai Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia dự thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên; thời gian tổ chức bán tài liệu, thu phí thi và tổ chức ôn tập.

Thông báo số 01/TB-HĐTTCC ngày 14/9/2018 của Hội Đồng thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên;

Tải Thông báo số 01 tại: Đây

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển thi tuyển công chức năm 2017-2018 vào Sở Tài nguyên và Môi trường;

Tải Danh sách tại: Đây

-Thời gian tổ chức bán tài liệu, thu phí thi và tổ chức ôn tập;

+ Thí sinh có mặt trước 1400 ngày 28/9/2018 tại trường Đại học Phú Yên (khi đi mang theo 400.000 đồng để nộp lệ phí thi tuyển và mua tài liệu ôn tập).

+ Thí sinh có mặt trước 7h00 ngày 29/9/2018 (thứ bảy) tại nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh (số 276 Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa

Người tham gia dự tuyển có thể đến trực tiếp tại trụ sở làm việc chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, trụ sở làm việc của Sở nội vụ, hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở tài nguyên và môi trường, Sở nội vụ để tìm hiểu thông tin và thực hiện.

Thông báo số: 555/TB-STNMT, ngày 17/9/2018 của Sở tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết luận của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Mai Kim Lộc về kết quả xử lý phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường về việc UBND xã An Ninh Tây cho phép một số

Thông báo số: 555/TB-STNMT, ngày 17/9/2018 của Sở tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết luận của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Mai Kim Lộc về kết quả xử lý phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường về việc UBND xã An Ninh Tây cho phép một số đơn vị thi công khai thác đất trái phép tại khu vực nghĩa trang Lò Dầu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An.

Tải file thông báo số 555 tại: Đây

Thông báo số: 553/TB-STNMT, ngày 10/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Đèo Cây Cưa, thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Thông báo số: 553/TB-STNMT, ngày 10/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Đèo Cây Cưa, thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 553 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...