Khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018 như sau:

- Khảo sát, lấy ý kiến đánh giá đối với sự phục vụ của Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai trong việc giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Khảo sát, lấy ý kiến đánh giá đối với sự phục vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có chức năng tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn sử dụng Trục liên thông văn bản

Trục liên thông văn bản nhằm giúp các đơn vị theo dõi, giám sát tình trạng, thống kê việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông tại địa chỉ: http://truclienthong.phuyen.gov.vn từ phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice.

Chi tiết file hướng dẫn sử dụng tải tại: Đây

Phòng, chống tấn công mạng có nguồn gốc từ Trung Quốc

Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng  tạiĐây

hướng dẫn cập nhật bản vá lỗi ứng dụng thuộc bộ Microsoft Office

Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng  tạiĐây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...