Báo cáo số: 712/BC-STNMT ngày 14/11/2017 của Sở TN&MT Phú Yên về việc đổ vật liệu thải (xà bần) dọc sông Đà Rằng khu vực giáp ranh giữa xã Bình Ngọc, Tp.Tuy Hòa và xã Hòa An, huyện Phú Hòa theo công văn số 5948/UBND-ĐTXD ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Phú

Báo cáo số: 712/BC-STNMT ngày 14/11/2017 của Sở TN&MT Phú Yên về việc đổ vật liệu thải (xà bần) dọc sông Đà Rằng khu vực giáp ranh giữa xã Bình Ngọc, Tp.Tuy Hòa và xã Hòa An, huyện Phú Hòa theo công văn số 5948/UBND-ĐTXD ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên.

Tải file Báo cáo số 712 tại: Đây 


Hướng dẫn cập nhật Firmware phiên bản đã vá lỗi cho các thiết bị hãng D-Link

Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng  tạiĐây

Danh sách thiết bị D-Link tồn tại lỗ hổng bảo mật tại: Đây

Hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử công vụ

Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử công vụ tạiĐây

Sotnmtphuyen.gov.vn