Hướng dẫn cập nhật Firmware phiên bản đã vá lỗi cho các thiết bị hãng D-Link

Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng  tạiĐây

Danh sách thiết bị D-Link tồn tại lỗ hổng bảo mật tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...