Thông tin ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Thông tin ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông tin ký quỹ phục hồi môi trường tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...