Hướng dẫn sử dụng Trục liên thông văn bản

Trục liên thông văn bản nhằm giúp các đơn vị theo dõi, giám sát tình trạng, thống kê việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông tại địa chỉ: http://truclienthong.phuyen.gov.vn từ phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice.

Chi tiết file hướng dẫn sử dụng tải tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...