Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên

Tải file hướng dẫn sử dụng Hệ thông dịch vụ công trực tuyến tại: Đây

Danh sách tài khoản giao lưu trực tuyến với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Danh sách tài khoản giao lưu trực tuyến với Bộ TN&MT tải tại: Đây

Nếu cần mật khẩu  liên hệ với Trung tâm CNTT

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cổng giao lưu trực tuyến

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cổng giao lưu trực tuyến tải tại: Đây

Bộ cài TK2015

Bộ cài TK2015

Tải bộ cài TK2015 tại: Đây

Bộ cài Microstation và Famis

Bộ cài Microstation và Famis

Tải Bộ cài tại: Đây

Tải file hướng dẫn tại: Đây

Tải Bộ fon tại: Đây

Tải defaul tại: Đây

Tải file  hướng dẫn cài đặt tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...