Tài liệu hướng dẫn sử dụng cổng giao lưu trực tuyến

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cổng giao lưu trực tuyến tải tại: Đây

Bộ cài TK2015

Bộ cài TK2015

Tải bộ cài TK2015 tại: Đây

Bộ cài Microstation và Famis

Bộ cài Microstation và Famis

Tải Bộ cài tại: Đây

Tải file hướng dẫn tại: Đây

Tải Bộ fon tại: Đây

Tải defaul tại: Đây

Tải file  hướng dẫn cài đặt tại: Đây

Hướng dẫn đổi mật khẩu Hệ thống thống kê ngành TNMT

Hướng dẫn đổi mật khẩu Hệ thống thống kê ngành TNMT.
Tải file hướng dẫn đổi mật khẩu tại: Đây

Tải  file Công văn số 5350/BTNMT-KH tại: Đây

Quyết định số: 188/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Quyết định số 41/2013.QĐ-UBND ngày 24/12/2013

Quyết định số: 188/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Quyết định số 41/2013.QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về Ban hành quy chế phối hợp lien ngành quản lý đa dạng sinh học và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 188 và 41 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn