Tài liệu tập huấn trên phần mềm BRAHMS

Tài liệu Hướng dẫn tập huấn trên phần mềm BRAHMS

Tải file hướng dẫn phần mềm tập huấn BRAHMS tại: Đây

Hướng dẫn khóa tập tin thư viện động ATMFD.DLL nhằm ngăn chặn khai thác lỗ hổng từ các font OpenType.

Hướng dẫn khóa tập tin thư viện động ATMFD.DLL nhằm ngăn chặn khai thác lỗ hổng từ các font OpenType.

Tải file hướng dẫn khóa tập tin tại: Đây

Tải fiel ttcntt-ATMFD.reg tại: Đây

Quy trình quản lý điều hành văn bản trên phần mềm Idesk của Sở TN&MT

Quy trình quản lý điều hành văn bản trên phần mềm Idesk của Sở TN&MT

Tải file quy trình quản lý idesk tại: Đây

Một số phương pháp sao lưu dữ liệu cơ bản

Một số phương pháp sao lưu dữ liệu cơ bản

Tải file tại: Đây

Hướng dẫn xây dựng Bản đồ HTSDĐ 2014

Tải file đính kèm tại Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn