Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý - Điều hành văn bản IDESK

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý - Điều hành văn bản (IDESK) của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Download tài liệu: HUONG_DAN_SD_PHANMEM_IDESK_2013.doc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN TRỰC TUYẾN (IDESK)

FILE HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN TRỰC TUYẾN (IDESK) TẢI TẠI ĐÂY.


Khai báo thông số kỹ thuật cho MapSource

Khai báo thông số kỹ thuật cho pần mềm Mapsource của GPS cầm tay:

Download file đính kèm: tại đây

{jcomments off}

Phần mềm tạo Flash Banner cho website

Phần mềm tạo Flash Banner cho wensite:

Download phần mềm : Tại đây

Phần mềm Vilis 2013 Tích hợp CSDL

Phần mềm Vilis 2013 dùng tích hợp CSDL :

Download  phần mềm: tại đây

Download Phần mềm GisTransVilis: tại đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
.