Một số phương pháp sao lưu dữ liệu cơ bản

Một số phương pháp sao lưu dữ liệu cơ bản

Tải file tại: Đây

Hướng dẫn xây dựng Bản đồ HTSDĐ 2014

Tải file đính kèm tại Đây.

HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn phần mềm giao lưu trực tuyến thuộc Bộ

Tải file tại Đây.

Hướng dẫn phần mềm giao lưu trực tuyến thuộc Sở

Tải file tại Đây.

{jcomments off}

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản IDESK 2014

Tài liệu hướng dẫn Quy trình sử dụng phần mềm Quản lý và điều hành văn bản IDESK 2014

1. Quy trình áp dụng cho Đơn vị trực thuộc Sở : Tải tại đây

2. Quy trình áp dụng cho Sở Tài nguyên và Môi trường: Tải tại đây

    Ghi chú:

    Đôi lúc khi tải file các hướng dẫn trên với chương trình quản lý download IDM bị xuất hiện bảng báo lỗi và cách khắc phục lỗi như sau:

    Click chuột vào nút OK ở hộp thông báo lỗi trên. Sau đó bạn vào chương trình IDM, Click chuột phải vào file hướng dẫn vừa tải rồi chọn dòng Resume Download.

{jcomments off}

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý - Điều hành văn bản IDESK

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý - Điều hành văn bản (IDESK) của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Download tài liệu: HUONG_DAN_SD_PHANMEM_IDESK_2013.doc

Sotnmtphuyen.gov.vn
...