Phần mềm Firefox20

Download phần mềm Firefox 20:http://upfile.vn/mdqJ?d=1

Password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với hãng đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Thông số cấu hình hệ thống mạng

Download Thông số cấu hình hệ thống mạng: http://upfile.vn/5rcw

Password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống để tìm hiểu tài liệu trên)

Phần mềm Team View

Download phần mềm Teamview:http://upfile.vn/mdr0

password: congdat1979

( xin vui lòng liên hệ với hãng phần mềm đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Driver Toshiba E853

Download Driver Toshiba E853:http://upfile.vn/mdqH

password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với hãng phần mềm đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Phần mềm Cilis

Dwonload phần mềm Cilis:http://upfile.vn/mcaR

password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ hãng phần mềm đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Sotnmtphuyen.gov.vn
.