phần mềm Google earth

Dwonload phần mềm Google Earth:http://upfile.vn/dPaa?d=1

password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với hãng đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Phần mềm IDM 6.5

Dwonload phần mềm IDM 6.5:http://upfile.vn/5s91

password: congdat1979

password giải nén: tinhoc2.net

(xin vui lòng liên hệ với hãng đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Phần mềm In GCN2009

Download phần mềm in GCN 2009:http://upfile.vn/5rcq

password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với hãng đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Phần mềm Office 2003

Download phần mềm office 2003:

password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ hãng đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Phần mềm Firefox20

Download phần mềm Firefox 20:http://upfile.vn/mdqJ?d=1

Password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với hãng đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Sotnmtphuyen.gov.vn
...