Thông số cấu hình hệ thống mạng

Download Thông số cấu hình hệ thống mạng: http://upfile.vn/5rcw

Password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống để tìm hiểu tài liệu trên)

Phần mềm Team View

Download phần mềm Teamview:http://upfile.vn/mdr0

password: congdat1979

( xin vui lòng liên hệ với hãng phần mềm đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Driver Toshiba E853

Download Driver Toshiba E853:http://upfile.vn/mdqH

password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với hãng phần mềm đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Phần mềm Cilis

Dwonload phần mềm Cilis:http://upfile.vn/mcaR

password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ hãng phần mềm đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Phần mềm AutoCad2007

Dwonload phần mềm AutoCad 2007:

Password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với hãng phần mềm Đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Sotnmtphuyen.gov.vn
...