Phần mềm MapSource

Dwonload phần mềm MapSource:http://upfile.vn/i02m?d=1

password: congdat1979

(Xin liên hệ với hãng phần mềm để có License (bản quyền) trước khi sử dụng)

Phần mềm Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Download phần mềm ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất:http://upfile.vn/mcaJ?d=1

password: congdat1979

Phần mềm Mapifo_10

Download phần mềm Mapinfor 10:

Password: congdat1979

(Xin vui lòng liên hệ hãng đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Phần mềm IRasC

Download phần mềm IrasC :http://upfile.vn/mcaO

Password: congdat1979

Phần mềm Famis TT_29

Download phần mềm Famis thông tư 29:http://upfile.vn/mcaX?d=1

password: congdat1979

Sotnmtphuyen.gov.vn
.