Phần mềm Maptrans 3.0

Download phần mềm Maptrans 3.0: http://upfile.vn/5rco

password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với hãng phần mền đăng ký Lincense (bản quyền) trước khi sử dụng)

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Vilis 2.0

Download Hướng dẫn cài đặt phần mềm Vilis 2.0: http://upfile.vn/5rbp

Password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với hãng đăng ký Lincese (bản quyền) trước khi sử dụng)

Phần mềm MapSource

Dwonload phần mềm MapSource:http://upfile.vn/i02m?d=1

password: congdat1979

(Xin liên hệ với hãng phần mềm để có License (bản quyền) trước khi sử dụng)

Phần mềm Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Download phần mềm ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất:http://upfile.vn/mcaJ?d=1

password: congdat1979

Phần mềm Mapifo_10

Download phần mềm Mapinfor 10:

Password: congdat1979

(Xin vui lòng liên hệ hãng đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Sotnmtphuyen.gov.vn