Font hỗ trợ Win7

Dwonload Font Win7:http://upfile.vn/mdqR

password: congdat1979

Phần mềm Vilis 2.0

Download phần mềm Vilis 2.0:http://upfile.vn/mdM3

EngrieRT: http://upfile.vn/5rc8

Net Famre Word: http://upfile.vn/5rc0

Dataupdate SQL: http://upfile.vn/qpV3

Dotnet FW win7: http://upfile.vn/5rcg

Password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với hãng phần mềm đăng ký license (bản quyền) trước khi sử dụng)

Phần mềm Maptrans 3.0

Download phần mềm Maptrans 3.0: http://upfile.vn/5rco

password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với hãng phần mền đăng ký Lincense (bản quyền) trước khi sử dụng)

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Vilis 2.0

Download Hướng dẫn cài đặt phần mềm Vilis 2.0: http://upfile.vn/5rbp

Password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với hãng đăng ký Lincese (bản quyền) trước khi sử dụng)

Phần mềm MapSource

Dwonload phần mềm MapSource:http://upfile.vn/i02m?d=1

password: congdat1979

(Xin liên hệ với hãng phần mềm để có License (bản quyền) trước khi sử dụng)

Sotnmtphuyen.gov.vn
...