Hướng dẫn cập nhật Firmware phiên bản đã vá lỗi cho các thiết bị hãng D-Link

Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng  tạiĐây

Danh sách thiết bị D-Link tồn tại lỗ hổng bảo mật tại: Đây

Hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử công vụ

Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử công vụ tạiĐây

Hướng dẫn kiểm tra cập nhật các phiên bản vá lỗi mới nhất của Windows và biện pháp lưu trữ, phục hồi dữ liệu trên máy tính

Tài liệu hướng dẫn sử dụng kiểm tra cập nhật các phiên bản vá lỗi mới nhất của Windows và biện pháp lưu trữ, phục hồi dữ liệu trên máy tính tại: Đây

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên

Tải file hướng dẫn sử dụng Hệ thông dịch vụ công trực tuyến tại: Đây

Danh sách tài khoản giao lưu trực tuyến với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Danh sách tài khoản giao lưu trực tuyến với Bộ TN&MT tải tại: Đây

Nếu cần mật khẩu  liên hệ với Trung tâm CNTT

Sotnmtphuyen.gov.vn