Hội Nghị Triển Khai Thực Hiện Nhiệm Vụ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Và Môi Trường Năm 2015 Và Đẩy Mạnh Việc Nâng Cao Chỉ Số PCI Của Ngành Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Phú Yên. (2)

Chiều ngày 28/01/2015, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2015 và giải pháp nâng cao chỉ số PCI ngành Tài nguyên và Môi trường. Hội nghị do đồng chí Lê Văn Trúc thường vụ tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Như Thức - tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở đồng Chủ trì, cùng tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo sở, ngành, lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất, Trung tâm phát triển Quỹ đất, lãnh đạo và cán bộ các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

trienkhainhiemvu1

Đồng chí Lê Văn Trúc thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh

và đồng chí Nguyễn Như Thức, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đồng Chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Mai Kim Lộc – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015.

 mai kim loc bao cao ket qua cong tacso2

Đồng chí Mai Kim Lộc Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác

 năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015

Đồng chí Nguyễn Duy Dương – Phó Giám đốc Sở báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của ngành TN&MT.

 nguyen duy duong bao cao chi so PCIso3

Đồng chí: Nguyễn Duy Dương – Phó Giám đốc Sở báo cáo thực hiện nâng cao chỉ số

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của ngành Tài nguyên và Môi trường

          Cũng trong Hội nghị nhiều ý kiến của đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành tham gia đóng góp tâm huyết sát thực tế nhiệm vụ của ngành TN&MT. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Lê Văn Trúc thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích của ngành TN&MT năm 2014 như : Tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Tỉnh; triển khai thực hiện Dự án Tổng thể tại 07/09 huyện, thị xã đúng kế hoạch tiến độ; trình UBND tỉnh phê duyệt Dự án Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh (theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ); nhìn chung công tác về Tài nguyên và Môi trường đã chuyển biến tích cực; việc tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đã thực hiện đúng quy định; cải cách hành chính đã có nhiều tiến bộ…bên cạnh những thành tích đạt được trong năm 2014 ngành TN&MT cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý khoáng sản chưa khai thác nhiều nơi chưa tốt đặc biệt là khoáng sản vật liệu xây dựng, chưa phát huy tốt nguồn lực về tiềm năng đất đai…

le van truc phat bieuso4

Đồng chí Lê Văn Trúc thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh

 phát biểu và chỉ đạo Hội nghị

Cũng trong bài phát biểu đồng chí Lê Văn Trúc nhấn mạnh trong năm 2015 yêu cầu ngành TN&MT tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt luật đất đai năm 2013; hoàn thành công tác đo đạc và chỉnh lý biến động đất đai; triển khai tốt công tác kiểm kê đất năm 2014, kiểm tra rà soát các khu đất đã giao mà không sử dụng để tránh lãng phí, lập phương án bồi thường và hỗ trợ tạo quỹ đất sạch để bán thu kinh phí; thực hiện tốt công tác cấp giấy hơn nữa; quản lý chặt chẽ khai thác nước (nước dưới đất, nước mặt) tăng cường quản lý chặt chẽ khoáng sản, nhất là khoáng sản chưa khai thác; về môi trường nâng cao chất lượng công tác đánh giá tác động ĐTM và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ việc xã thải, rác thải; hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường biển và khai thác cạn kiệt tài nguyên; tăng cường công tác thanh tra các lĩnh vực của Ngành; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo; sớm thành lập Văn phòng ĐKQSD đất và Trung tâm phát triển quỹ đất 1 cấp; quan tâm chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tốt nhiệm vụ được giao.

 Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Như Thức – tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến của đồng chí Lê Văn Trúc thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, các ý kiến đóng góp trong Hội Nghị: khẳng định ngành TN&MT tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong năm 2014 để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2015.

Hội nghị kết thúc cùng ngày./.




Sotnmtphuyen.gov.vn
...