Công văn số: 1437/STNMT-BHĐ ngày 13/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý dự thảo Quy định Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu các cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Công văn số: 1437/STNMT-BHĐ ngày 13/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý dự thảo Quy định Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu các cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file công văn số 1437 tại: Đây

Nội dung Dự thảo tải tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...