Hội nghị trao đổi, thảo luận phần mềm Idesk về quản lý văn bản và điều hành qua mạng

Sáng ngày 15/5/2015, tại hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức hội nghị trao đổi thảo luận phần mềm Idesk về quản lý văn bản và điều hành qua mạng.

moichinh

Trao đổi quy trình xử lý công văn đi, công văn đến trên phần mềm quản lý văn bản Idesk

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở TN&MT; lãnh đạo các phòng; đơn vị, bộ phận văn thư Sở TN&MT.

Trong thời gian qua phần mềm Idesk do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao đã được sử dụng tại một số đơn vị trực thuộc Sở TN&MT đem lại nhiều hiệu quả tích cực, việc sử dụng phần mềm Idesk đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm, chi phí hành chính, nhân lực lao động, xử lý văn bản nhanh chóng, lưu trữ văn bản khoa học. Mọi công việc của các phòng, đơn vị được kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác lãnh đạo cơ quan và các phòng, đơn vị tiện lợi theo dõi công việc giao, kịp thời nhắc nhở việc xử lý văn bản để hoàn thành đúng thời gian qui định.

Hội nghị thảo luận này nhằm hướng tới mục tiêu đưa phần mềm Idesk về quản lý văn bản và điều hành qua mạng được sử dụng trong phạm vi toàn Sở, phản ánh rõ quyết tâm xây dựng “Văn phòng điện tử” để xử lý công việc của lãnh đạo Sở TN&MT Phú Yên./.


Sotnmtphuyen.gov.vn
...