Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định về việc phê duyệt danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  Tải file tại Đây.pdf

Sotnmtphuyen.gov.vn
...