Thực hiện Công văn số 771/UBND-NC ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v tổ chức làm việc vào sáng ngày thứ bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường.

1. Thời điểm bắt đầu thực hiện:

Bắt đầu làm việc vào sáng thứ bảy, ngày 21/4/2018. Duy trì các tuần sau.

2. Tiếp nhận hồ sơ và cơ quan giải quyết:

- Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Tp Tuy Hòa và UBND TX Sông Cầu (do cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện).

- Việc giải quyết hồ sơ được thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

tthc

3. Thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết gồm:

- Tiếp nhận và trả kết quả trong ngày TTHC trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hồ sơ nhận trước 11 giờ) thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (tại Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 02/08/2017 của UBND tỉnh Phú Yên);

         - Tiếp nhận và hẹn trả kết quả theo quy định các TTHC về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (kể cả hồ sơ đăng ký biến động) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (tại Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên).

Sotnmtphuyen.gov.vn
...