Công văn số: 244/STNMT-QLĐĐ ngày 05/02/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016-2020

Công văn số: 244/STNMT-QLĐĐ ngày 05/02/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016-2020

Tải tại: Đây

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Trong hai ngày 16-17/12/2014 tại Tp Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

1kiemke 2014 

Thành phần tham dự gồm có hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) của 09 huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính của các xã, phường, thị trấn; các đơn vị tư vấn và lãnh đạo, cán bộ Chi cục Quản lý Đất đai, VPĐKQSDĐ, Trung tâm Công nghệ Thông tin (TT CNTT) trực thuộc Sở TN&MT.

2kiemke 2014 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

3kiemke 2014

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đ/c Nguyễn Như Thức – Giám đốc sở TN&MT đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm kê đất đai trong công tác quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên, nguồn lực đất đai cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững; đ/c cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện, phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết trên địa bàn mình quản lý, các công tác chuẩn bị phải thật chu đáo, thời gian hoàn thành các cấp xã, huyện phải đúng quy định; trong công tác điều tra khoanh vẽ ngoài thực địa, đề nghị cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn phải đề cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện, phối hợp tốt với đơn vị tư vấn xác định chính xác các khoanh đất, loại đất, đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý đảm bảo chất lượng về tổng hợp số liệu kiểm kê.

4kiemke 2014 

Đ/c Nguyễn Như Thức – Giám đốc sở TN&MT phát biểu khai mạc

Tại Hội nghị, các thành viên tổ công tác kiểm kê đất đai Tỉnh đã lần lượt:

- Giới thiệu Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Yên;

- Trình bày những nội dung cơ bản của: Kế hoạch 02/KH-BTNMT ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; Phương án phê duyệt theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

5kiemke 2014 

Đ/c Phạm Ngọc Hùng – Lãnh đạo VPĐKQSDĐ giới thiệu Phương án kiểm kê đất đai

- Hướng dẫn thực hiện kiểm kê đất đai, lập các biểu kiểm kê đất đai theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hướng dẫn khảo sát, khoanh vẽ, cập nhật, chỉnh lý bản đồ để lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hướng dẫn xác định, thể hiện mã loại đất và đối tượng sử dụng đất trên bản đồ kết quả điều tra, kiểm kê theo Công văn số 1592/TCQKĐĐ-CKSQLSDĐĐ của Tổng cục quản lý đất đai; Hướng dẫn xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số; Hướng dẫn cách nạp dữ liệu bản đồ số lên phần mềm TK 2015 để xuất ra biểu bảng.

6kiemke 2014 

Đ/c Trương Công Đạt – Lãnh đạo TT CNTT hướng dẫn sử dụng phần mềm TK 2015

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, trao đổi ý kiến về các vướng mắc của địa phương về công tác tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

           Qua hai ngày làm việc của Hội nghị, tất cả các đại biểu đã nắm được đầy đủ các nội dung thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất - là cơ sở cần thiết cho các địa phương tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2014./.

Hội nghị góp ý dự thảo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2015 - 2019)

Sáng ngày 04/11/2014, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phú Yên, Ban chỉ đạo thực hiện Dự án Xây dựng Bảng giá đất cấp tỉnh tổ chức cuộc họp: Góp ý dự thảo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2015 - 2019).

giadat11.2014 

Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch tỉnh - trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Như Thức - Giám đốc sở TN&MT - Phó trưởng Ban chỉ đạo thường trực.

Cùng tham dự cuộc họp còn có các thành viên Ban chỉ đạo, Lãnh đạo các Sở, Ngành liên quan, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng TNMT các Huyện, Thị xã, Thành phố và các thành viên tổ công tác giá đất cấp tỉnh.

          Tại cuộc họp có 15 lượt ý kiến tham gia góp ý cho Dự thảo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Kết luận cuộc họp đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch tỉnh - trưởng Ban chỉ đạo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Tổ công tác cấp tỉnh và của các địa phương trong quá trình xây dựng Bảng giá đất; cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Bảng giá đất, tuy nhiên còn 2 nội dung Ban chỉ đạo đề nghị sở TN&MT có báo cáo để xin ý kiến của UBND Tỉnh:

- Giá đất khu vực đường gom song song với đại lộ Nguyễn Tất Thành đoạn từ đường Trần Phú đến nhà máy bia Sài Gòn.

- Giá đất hai (02) khu Tái định cư Phú Lạc huyện Đông Hòa (giai đoạn 1 và giai đoạn 2).

          Cuộc họp kết thúc trong ngày.

Theo: Văn Phượng - CCQLĐĐ.

Khai mạc Hội nghị tập huấn Luật Đất đai 2014

           Sáng ngày 22/9, tại Tp Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 cho cán bộ ngành tài nguyên môi trường từ cấp huyện đến cấp tỉnh.

1dd

Tham dự Hội nghị có hơn 130 cán bộ, công chức, viên chức là Lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng Đất, Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố và đông đảo cán bộ sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc sở TN&MT - đồng chí Nguyễn Như Thức nhấn mạnh công tác quản lý đất đai giữ một vị trí hết sức quan trọng để góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước. Cho dù đã có chủ trương quản lý đúng đắn, nhưng việc thực hiện có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp thực hiện chủ trương đó.

2dd

Đồng chí Nguyễn Như Thức - Giám đốc sở TN&MT Phú Yên

Đồng chí cũng nhấn mạnh việc tập huấn trang bị những kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành và cập nhật những nội dung mới trong lĩnh vực đất đai là rất cần thiết, đặc biệt là trong tình hình hiện nay yêu cầu đòi hỏi của công tác quản lý nhà nước về đất đai ngày càng cao. Hàng năm, nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, đòi hỏi người cán bộ ngành Tài nguyên và môi trường phải cập nhật kịp thời để phục vụ tốt cho công tác thực thi pháp luật.

Hội nghị tập huấn được tổ chức trong 3 ngày từ 22 - 24/5/2014. Có 9 chuyên đề được báo cáo tại Hội nghị bao gồm:

1.Những nội dung đổi mới quan trọng của Luật đất đai năm 2013;

2. Những quy định chung, quyền của Nhà nước và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thủ tục hành chính và đất đai;

3, Những nội dung chính của thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014;

4. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

5. Quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; giá đất.

6. Quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về hồ sơ địa chính.

7.Giới thiệu những nội dung chủ yếu về thông tư số: 28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

8. Giới thiệu những nội dung chủ yếu về thông tư số: 25/2014/TT-BTNMT quy định về lập bản đồ địa chính.

9. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Hội nghị này cũng là dịp để cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường từ tỉnh đến huyện trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những tình huống xử lý trong thực tiễn công tác, nắm bắt và cập nhật thêm những kiến thức mới để triển khai trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và địa phương./.

Dự thảo: V/v Ban hành quy định thời gian, trình tự phối hợp và thủ tục thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Dự thảo lấy ý kiến góp ý: V/v Ban hành quy định thời gian, trình tự phối hợp và thủ tục thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

            Tải file Dự thảo đính kèm tại đây.

 

Dự thảo lấy ý kiến góp ý: V/v Ban hành quy định thời gian, trình tự phối hợp và thủ tục thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Sotnmtphuyen.gov.vn
...