Dự thảo các Quy định thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Tỉnh theo Luật Đất đai năm 2013

Dự thảo các Quy định thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Tỉnh theo Luật Đất đai năm 2013 (lấy ý kiến góp ý), gồm:

1. Quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở tại đô thị; hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở tại nông thôn; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đất ở đối với thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; hạn mức đất trong nghĩa trang, nghĩa địa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file đính kèm tại Đây.

2. Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

         Tải file đính kèm tại Đây.

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TUY AN

        Ngày 10 tháng 01 năm 2014, Hội nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 huyện Tuy An đã được tổ chức tại Hội trường Sở TN&MT Phú Yên số 62A đường Lê Duẩn, phường 7, Tp Tuy Hòa.

         Ông Nguyễn Duy Dương - Phó giám đốc sở TN&MT - Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định Tỉnh chủ trì Hội nghị.

          Dự Hội nghị có các thành viên trong Hội đồng Thẩm định, đại diện các cơ quan, ban ngành trên địa bàn Tỉnh, UBND huyện Tuy An và các Phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc sở TN&MT.

tuya1

           Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015 của huyện Tuy An được UBND huyện Tuy An phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Hoàng Huy xây dựng.

           Tại Hội nghị, thay mặt UBND huyện Tuy An, Đơn vị tư vấn đã trình bày các nội dung cơ bản điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Tuy An. Theo đó, đến năm 2020 cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp là: 29.395,29 ha, đất phi nông nghiệp là: 8.212,06 ha; Với thế mạnh về thắng cảnh du lịch, trong những năm tới kinh tế huyện Tuy An vẫn chủ yếu là nông nghiệp nhưng sẽ ưu tiên phát triển thương mại - dịch vụ và đặc biệt là du lịch.

          Các thành viên Hội đồng, các Đại biểu dự Hội nghị đều có văn bản góp ý và tham gia phát biểu nhằm bổ sung, làm rõ quá trình sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015.

tuya2

Bà Phạm Thùy Lê, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy An phát biểu tại Hội nghị mong muốn Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015 của Tuy An sớm được phê duyệt.

tuya3

Đại diện Đơn vị tư vấn phát biểu giải trình, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu.

tuya4

Ông Nguyễn Duy Dương - Phó giám đốc sở TN&MT - Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định

phát biểu kết luận.

           Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Duy Dương - Phó giám đốc sở TN&MT - Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá cao chất lượng của Dự thảo Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Tuy An, đồng thời đề nghị UBND Huyện Tuy An tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, các ban, ngành nhất là các ý kiến phản biện và trên cơ sở chỉ tiêu UBND Tỉnh giao cho Huyện, tình tình hình thực tế tại địa phương hoàn chỉnh Quy hoạch và Kế hoạch trình UBND Tỉnh phê duyệt theo quy định./.

{jcomments off}

CÔNG VĂN SỐ: 1836/STNMT-QLĐĐ V/v khẩn trương nộp báo cáo rà soát, đăng ký công trình, dự án đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng có nhu cầu thực hiện, đợt 2 năm 21013 (lần 2).

CÔNG VĂN SỐ: 1836/STNMT-QLĐĐ

V/v khẩn trương nộp báo cáo rà soát, đăng ký công trình, dự án đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng có nhu cầu thực hiện, đợt 2 năm 21013 (lần 2).

Tải file công văn tại Đây.

{jcomments off}

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2014

          Sáng ngày 10/10/2013, tại hội trường Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, Ban chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014. Thành phần tham dự hội thảo có đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Ẩn - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo, các thành viên Tổ công tác cấp Tỉnh, đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND Tỉnh, đại diện Tổ công tác các huyện, thị xã và thành phố.

giadat

         Dự thảo bảng giá đất năm 2014 cơ bản vẫn kế thừa như quy định tại Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/ 2012 của UBND tỉnh, chỉ đề nghị bổ sung một số khu vực như Thị trấn Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung, Phú Thứ vào đô thị loại 5 và một số đường phố cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Các ý kiến tham gia thảo luận tại Hội nghị cơ bản thống nhất báo cáo thuyết minh của Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo.

           Qua trao đổi thảo luận, đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn kết luận: Giao sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội thảo, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ Bảng dự thảo giá đất gửi sở Tài chính, sở Tư pháp thẩm định để trình UBND Tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật. Cùng trong ngày, Hội thảo bế mạc./.

{jcomments off}

Công văn số: 1366/STNMT-QLĐĐ ngày 06/9/2013 của Sở TN&MT Phú Yên V/v Hướng dẫn xử lý cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đối với các trường hợp khó khăn tồn tại trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Công văn số: 1366/STNMT-QLĐĐ ngày 06/9/2013 của Sở TN&MT Phú Yên V/v Hướng dẫn xử lý cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đối với các trường hợp khó khăn tồn tại trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Download tòan fileCV1366.06.9.2013Huongdan.pdf{jcomments off}

Sotnmtphuyen.gov.vn
...