Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức tập huấn các chính sách pháp luật về đất đai

Thực hiện theo kế hoạch số 11/KH-STNMT, ngày 10/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) V/v tập huấn các chính sách pháp luật về đất đai, sáng ngày 27/7/2015 tại Trường chính trị tỉnh Phú Yên, Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị tập huấn các chính sách pháp luật về đất đai.

DSC 2460

Quang cảnh Hội nghị tập huấn về các chính sách pháp luật về đất đai

           Tham dự Hội nghị tập huấn có trên 160 cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở TN&MT; phòng TN&MT; Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất; Trung tâm phát triển quĩ đất các huyện, thị xã, thành phố.

          Hội nghị tập huấn được tổ chức trong 5 ngày từ 27/7/2015 - 31/7/2015. Có 07 chuyên đề được báo cáo tại Hội nghị tập huấn bao gồm:

1.Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

2.Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

3.Giá đất.

4.Thu hồi đất.

5.Giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

6.Trích lục, trích đo, lập bản đồ địa chính.

7.Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; chỉnh lý biến động.

          Hội nghị đã trao đổi, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu biết sâu hơn các nội dung chính sách pháp luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật đất đai nhằm giảm thiểu rủi ro và tránh sai sót trong quá trình triển khai chính sách pháp luật đất đai, ngày càng tốt hơn chức năng quản lý nhà nước về TN&MT nói chung, đất đai nói riêng./.

Thông tư 55/2013/TT-BTNMT quy định về thành lập bản đồ địa chính

Thông tư 55/2013/TT-BTNMT quy định về thành lập bản đồ địa chính

         Ngày 30 tháng 12 năm 2013 Bộ tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số: 55/2013/TT-BTNMT Quy định về thành lập bản đồ địa chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2014. Thông tư này thay thế các văn bản: Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000; Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10.000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 719/1999/QĐ-ĐC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa chính tỉ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000.

Tải file thông tư tại Đây.

{jcomments off}Thông tư 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

  Thông tư 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tải file Thông tư tại Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn
.
Link 188bet, M88, http://bet88.info, keo bong da truc tiep