BẢN TIN VỀ HỘI NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Nhằm tăng cường công tác quản lý (thu gom, vận chuyển và xử lý) chất thải rắn sinh hoạt, từng bước cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên; sáng ngày 06/7/2016, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị Nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. Chủ trì Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Chí Hiến Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh và sự tham gia của các sở ngành, hội đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các tổ chức và cá nhân tổ chức dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh.

chathairan1

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Sở TN&MT đã báo cáo về Hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Báo cáo về việc triển khai quy hoạch các Bãi xử lý chất thải rắn của Sở Xây dựng. Hội nghị cũng được nghe các mô hình thu gom chất thải rắn nông thôn điển hình của HTX Hòa Trị 2 huyện Phú Hòa và mô hình thu gom rác xã An Ninh Tây huyện Tuy An.

Qua Hội nghị, các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đã được toàn thể hội nghị chia sẻ, thảo luận nhằm mục đích nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên toàn Tỉnh.

Bế mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Chí Hiến Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh chỉ đạo các nội dung như: tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Xây dựng giá dịch vụ vệ sinh môi trường; tổ chức lại mạng lưới thu gom rác thải hiện tại cho phù hợp với từng địa bàn của mỗi địa phương... nhằm tăng cường năng lực trong công tác quản lý chất thải rắn trong thời gian tới./.


Sotnmtphuyen.gov.vn
...