Dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

Tải file Dự thảo nghị định tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...