Công văn số: 1366/STNMT-QLĐĐ ngày 06/9/2013 của Sở TN&MT Phú Yên V/v Hướng dẫn xử lý cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đối với các trường hợp khó khăn tồn tại trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Công văn số: 1366/STNMT-QLĐĐ ngày 06/9/2013 của Sở TN&MT Phú Yên V/v Hướng dẫn xử lý cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đối với các trường hợp khó khăn tồn tại trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Download tòan fileCV1366.06.9.2013Huongdan.pdf{jcomments off}

Công văn số: 1365/STNMT-QLĐĐ ngày 06/9/2013 của Sở TN&MT Phú Yên V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đo đạc và bản đồ để thuận lợi khi trao đổi công việc trong việc đẩy m

Công văn số: 1365/STNMT-QLĐĐ ngày 06/9/2013 của Sở TN&MT Phú Yên V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đo đạc và bản đồ để thuận lợi khi trao đổi công việc trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kèm theo biểu mẫu đăng ký danh sách cán bộ.

Download file đính kèmCV1365.06.9.2013.-111.PDF{jcomments off}

Tập trung hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Nghị định 69 và Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 49

Sáng 19/8, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai về sửa đổi Nghị định số 69/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/3/2009 của Chính phủ quy định, bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 49/2013/QH13 về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân". Cùng dự có Vụ Pháp chế Bộ và các Vụ, Cục thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.

23162 anhnguyenmanhhientttttt


Theo báo cáo của Vụ Chính sách – Pháp chế (Tổng cục Quản lý đất đai), sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố về Nghị định 69 sửa đổi, Vụ đã tổng hợp các ý kiến để giải trình Bộ, ngành, địa phương. Trong các ý kiến góp ý hầu hết đều đồng thuận với Dự thảo Nghị định 69, tuy nhiên, tại Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 23, Nghị định 69 về hỗ trợ khác, một số địa phương phản ánh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi áp dụng điều này.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, cơ bản thống nhất với các nội dung đã tiếp thu trong Dự thảo Nghị định của Tổng cục. Tuy nhiên, trong Điều 1 của Dự thảo, sửa đổi, bổ sung Điều 23 của Nghị định cũ, Thứ trưởng yêu cầu giữ nguyên theo phương án cũ vì những khó khăn, vướng mắc của các địa phương này có tính chất cá biệt, không phổ biến do đó, không thể đưa vào quy định làm hướng dẫn chung cả nước. Đồng thời, việc giữ nguyên điều này để đảm bảo được tính ổn định của pháp luật tránh sự so sánh giữa những người bị thu hồi đất thuộc dự án được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước và sau thời điểm Nghị định này có hiệu lực. Do đó, những trường hợp có tính chất cá biệt này, Bộ sẽ có những văn bản hướng dẫn cụ thể. Thứ trưởng đề nghị, các đơn vị cần thống kê các ý kiến đồng thuận, không đồng thuận của các Bộ, ngành, địa phương tại các phương án trong Dự thảo.

Về Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 49/2013/QH13, Vụ Chính sách và pháp chế cho biết, sau khi gửi Dự thảo Nghị định lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, đến nay theo tổng hợp đã có 6 Bộ, ngành và 38 địa phương cho ý kiến. Trong đó, có 4 tỉnh, 30 địa phương đồng thuận với Dự thảo. Các ý kiến không đồng thuận tập trung góp ý vào Khoản 2, Điều 2 Dự thảo, các địa phương đề nghị bỏ cụm từ “trong hạn mức giao đất nông nghiệp” và bổ sung cụm từ “quyền sử dụng đất” vào sau “nhận thừa kế, nhận tặng cho”.

Điều này cũng là vấn đề được thảo luận sôi nổi bởi theo Đại diện Vụ Chính sách – Pháp chế, trong Khoản 2, Điều 2 các đối tượng ở đây không cần xem xét nguồn gốc là thừa kế, tặng, cho mà sẽ được tiếp tục gia hạn nếu trong hạn mức sử dụng đất, còn ngoài định mức thì phải xem xét lại. Cục Đăng ký – Thống kê lại cho rằng, Điều 1 Dự thảo đã quy định các đối tượng được kéo dài thời hạn, do Điều 2 cần quy định những trường hợp khác, do đó cần chia nhỏ theo các trường hợp cụ thể.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng, sau khi tổng hợp các ý kiến tại buổi làm việc, Vụ Chính sách – Pháp chế cần tập trung hoàn thiện Dự thảo để gửi Bộ Tư pháp cho ý kiến để chuẩn bị trình Chính Phủ.{jcomments off}


Công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Phú Yên

Chiều ngày 9-8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) và bàn các giải pháp đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQDSĐ) trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Trúc chủ trì Hội nghị.

su kien 15 8 2013

        Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đoàn thể, đơn vị liên quan. Theo Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Phú Yên có tổng diện tích tự nhiên là hơn 506.000ha. Theo quy hoạch đến năm 2020, đất nông nghiệp là 405.146 ha; đất phi nông nghiệp là 68.440ha; đất chưa sử dụng là 32.471,23 ha; đất đô thị là 38.785,03 ha; đất khu bảo tồn thiên nhiên là 19.160 ha và đất khu du lịch là 1.497,65 ha.

        Trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015), đến năm 2015, đất nông nghiệp là 393.096ha, đất phi nông nghiệp hơn 61.612ha, đất chưa sử dụng hơn 51.349,23ha, đất đô thị 19.160ha, đất khu bảo tồn thiên nhiên hơn 19.160ha và đất khu du lịch hơn 1.065,22ha.

Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, tính đến cuối tháng 7/2013, đã đo đạt, lập hồ sơ địa chính cho 109/112 xã, phường, thị trấn; toàn tỉnh đã cấp được 381.553 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 262.438,76 ha trên diện tích cần cấp 317.118,42 ha đạt 82,76%. Tuy nhiên, theo đánh giá tại Hội nghị cũng nêu rõ, việc tổ chức, triển khai ở nhiều địa phương còn chưa quyết liệt, các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo chưa được triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả đạt chưa cao, chưa giải quyết được những khó khăn, vướng mắc cơ bản ở địa phương cấp xã; số lượng hồ sơ còn tồn đọng của 9 huyện, thị xã, thành phố còn nhiều, chiếm khoảng 30% tổng số lượng thửa đất còn lại phải thực hiện đến hết năm 2013. Nhiệm vụ trong 5 tháng còn lại của năm 2013 là tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận để đạt tỷ lệ trên 85% diện tích đủ điều kiện cần cấp. Để thực hiện được nhiệm vụ đề ra, từ nay đến cuối năm các ngành, các cấp cần tiếp tục khẩn trương thực hiện các giải pháp như: tăng cường phổ biến pháp luật để người sử dụng đất thực hiện nghiêm các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong đó có trách nhiệm đăng ký, kê khai quyền sử dụng đất đối với cơ quan nhà nước; các ngành chức năng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, các vướng mắc, tồn tại ở cấp huyện trong quá trình cấp GCN; Đối với các tổ chức sử dụng đất, cần tập trung, ưu tiên cấp trước cho các tổ chức kinh tế, các đơn vị cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, an ninh quốc phòng… nhất là các tổ chức có quy mô sử dụng đất lớn. Đặc biệt, nhiệm vụ đối với các sở, ngành liên quan là xây dựng, quy định trích tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của tỉnh để chi cho công tác quản lý đất đai, cấp GCN, lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính….

    Đối với UBND cấp huyện, cần tăng cường cán bộ cho Văn phòng ĐKQSDĐ, bảm đảm mỗi Văn phòng cấp huyện phải có tối thiểu 10 người. Chủ tịch UBND cấp huyện phối hợp với UBND xã cùng thực hiện xét duyệt hồ sơ ngay tại xã mà không phân loại xét duyệt, kiểm tra theo từng cấp để đảm bảo việc xét duyệt cấp GCN được thực hiện nhanh gọn, không để tình trạng xét duyệt kéo dài quá thời gian quy định. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra công vụ, phát hiện, xử lý nghiêm những vụ tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ…

{jcomments off}

Kỷ niệm 10 năm ngành Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

{jcomments off}           Sáng ngày 6 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Hội nghị Bán Đảo Ngọc – TP.Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên. Sở Tài nguyên và Môi trường long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập ngành Tài nguyên và Môi trường.

          Tham dự buổi lễ Kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thái Lai - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Đào Tấn Lộc Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy - trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên; đồng chí Lê Văn Trúc Ủy viên BTV Tỉnh ủy - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Hội đoàn thể tỉnh; Các lãnh đạo Sở TN&MT qua các thời kỳ; Các lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất, huyện, thị xã, thành phố cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành TNMT. 

su kien 6 7 2013 1

         Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Như Thức Giám đốc Sở thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đọc diễn văn nêu lên những thành tích nổi bật của ngành trong 10 năm qua, kiến nghị, đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Tỉnh những giải pháp khắc phục các tồn tại khó khăn trong thời gian tới của ngành.

su kien 6 7 2013 2

        Đồng chí Nguyễn Hùng Quân đại diện cho các phòng Tài nguyên và môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố đã phát biểu nêu những việc đã làm được và những tồn tại khó khăn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương.

su kien 6 7 2013 3

      Thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT đồng chí Nguyễn Thái Lai đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã khắc phục những khó khăn, thách thức thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành.

su kien 6 7 2013 4

    Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên đồng chí Lê Văn Trúc đã biểu dương những thành tích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành tài nguyên và môi trường. Qua đó đồng chí chỉ đạo một số giải pháp khắc phục những khó khăn của ngành trong thời gian tới.

su kien 6 7 2013 5

Sotnmtphuyen.gov.vn
...