Tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh công chức Địa chính-Nông nghiệp-Tài nguyên& Môi trường cấp xã

Thực hiện kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2016-2020 theo đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2016, sáng ngày 15/11/2016 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh Phú Yên tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Địa chính-Nông nghiệp-Tài nguyên & Môi trường cho công chức cấp xã.

hoctap1

hoctap2

           Tham dự lớp bồi dưỡng có 88 cán bộ, công chức cấp xã của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

          Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 15/11/2016 - 15/12/2016. Có 18 chuyên đề được báo cáo, bao gồm:

1. Quy hoạch- kế hoạch sử dụng đất.

2. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

3. Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về đo đạc và bản đồ địa chính.

4. Sử dụng bản đồ địa chính.

5. Chỉnh lý bản đồ địa chính.

6. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu-lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận

7. Đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận.

8. Thống kê – kiểm kê đất đai.

9. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu tố về đất đai ở cơ sở.

10. Thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường cơ sở.

11. Thanh tra kiểm tra tài nguyên nước và khoáng sản ở cơ sở.

12. Khái quát chung về quản lý hành chính nhà nước.

13. Quản lý nhà nước về đất đai.

14. Quản lý môi trường về một số quy định về bảo vệ môi trường.

15. Quản lý môi trường cho vùng đồng bằng ven biển.

16. Quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

17. Quản lý nhà nước về khoáng sản.

18. Thảo luận.

Tổ chức lớp bồi dưỡng giúp cho cán bộ, công chức cấp xã nâng cao kỹ năng nghiệp vụ từ đó tham mưu tốt hơn cho UBND cấp xã trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp – Địa chính - Tài nguyên & Môi trường tại địa phương./.

Thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Thực hiện quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phú Yên, sáng ngày 02/7/2016 tại Hội trường, Sở TN&MT đã long trọng tổ chức Lễ công bố tổ chức bộ máy Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) thuộc Sở TN&MT.

anhhhh1 

Toàn cảnh Lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai

          Tham dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Như Thức, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT; đồng chí Ngô Quang Phú, Phó Giám đốc Sở TN&MT; đồng chí Trần Hoàng Thanh Quế, Phó Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Văn phòng đăng ký cấp tỉnh, và cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 anh2

          Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở TN&MT, đồng chí Vũ Thị Minh Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Sở TN&MT đã công bố quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TN&MT và các quyết định của Giám đốc Sở TN&MT về việc bổ nhiệm Giám đốc, các phó Giám đốc VPĐKĐĐ Sở TN&MT và Giám đốc, các Phó Giám đốc các chi nhánh cấp huyện.

          VPĐKĐĐ là đơn vị Sự nghiệp công lập trực thuộc Sở TN&MT có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên và Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

          VPĐKĐĐ có chức năng thực hiện Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

          Văn phòng Đăng ký có các chi nhánh tại các huyện, thị xã, thành phố, có Giám đốc, tài khoản, con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền;…

          Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Như Thức, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT, việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở TN&MT góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân (hộ gia đình), Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

           Dưới đây một số hình ảnh bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc VPĐKĐĐ và các chi nhánh cấp huyện:

anh3

anh4

anh5

anh6

anh7

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên Tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 09 huyện, thị xã , thành phố

Từ ngày 10/03 đến ngày 17/03/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 09 huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự và Chủ trì các hội nghị thẩm định có đồng chí Lê Văn Trúc-Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng và đồng chí Nguyễn Như Thức-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, lãnh đạo UBND cấp huyện, đại diện các đơn vị tư vấn.

 saudieuchinh1

Quang cảnh họp thẩm định

Qua thẩm định, nhìn chung công tác chuẩn bị, chất lượng tài liệu hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 09 huyện, thị xã, thành phố đã cơ bản thực hiện theo đúng quy định tại các quy định hiện hành (như: Luật đất đai năm 2013, nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, thông tư 29/2014/TT-BTNMT: Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất). Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một nội dung chưa đạt theo yêu cầu, nhiều công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 nhưng các chủ đầu tư chưa thực hiện, việc này ảnh hưởng đến chất lượng, tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

 saudieuchinh2

 

Qua hội nghị,để hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chỉ đạo một số nội dung cụ thể như:

Các huyện, thị xã, thành phố cần đánh giá cụ thể kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 (như: các chỉ tiêu đạt được, chưa đạt được, chỉ tiêu không thực hiện, các chỉ tiêu chuyển sang năm sau, các chỉ tiêu tăng, giảm…; trong đó, nêu rõ nguyên nhân và phải đánh giá được tỷ lệ, mức độ thực hiện, các tồn tại, nguyên nhân cụ thể; tổng hợp các dự án theo quy mô dự án theo từng đối tượng chủ đầu tư như: Cấp trung ương; cấp tỉnh; cấp huyện, xã; dự án ngoài ngân sách để đánh giá, làm rõ và nguyên nhân cụ thể). Bổ sung thêm các biểu mẫu để thể hiện chi tiết việc thực hiện các dự án công trình trong năm 2015.

Các sở, ban, ngành và các Chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư các công trình, dự án cần rà soát lại, thực hiện nghiêm túc việc đăng ký danh mục công trình, dự án để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo đúng hướng dẫn tại Điểm a, Điểm b, Khoản 6, Điều 67 của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các công trình, dự án khi đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 phải được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 2016. (Chủ đầu tư phải cung cấp các văn bản liên quan để UBND cấp huyện kiểm tra và đưa vào kế hoạch). Trường hợp công trình, dự án có khả năng triển khai thực hiện trong năm kế hoạch 2016 nhưng đến thời điểm hiện nay chưa được ghi vốn thực hiện, thì các Chủ đầu tư phải có văn bản cam kết với UBND cấp huyện; đồng thời chịu trách nhiệm trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh nếu không triển khai thực hiện.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư khi nhận hồ sơ thẩm định, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát danh mục công trình, dự án mà UBND cấp huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016; lập danh sách các công trình, dự án không được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 2016 và những năm tiếp theo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

Đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2016 UBND các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát lại danh mục công trình, dự án mà các Chủ đầu tư đã đăng ký, kể cả các công trình, dự án trong đề án xây dựng nông thôn mới, đối chiếu với quy định tại Khoản 6, Điều 67 của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để đưa vào Kế hoạch. Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các Chủ đầu tư phải cung cấp các văn bản liên quan để UBND cấp huyện kiểm tra và đưa vào kế hoạch. Rà soát kỹ lưỡng và chịu trách nhiệm về danh mục công trình, dự án đã được đăng ký trước khi đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016; loại bỏ những dự án không được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 2016 (trừ trường hợp thật sự cần thiết, có khả năng thực hiện và phải có văn bản cam kết của Chủ đầu tư). Hàng năm, trước khi lập kế hoạch sử dụng đất của năm tiếp theo, UBND cấp huyện tổ chức mời các sở, ban, ngành, các Chủ đầu tư có công trình, dự án không thực hiện được trong năm kế hoạch để làm việc, đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời hướng dẫn các Chủ đầu tư đăng ký danh mục công trình, dự án cho năm tiếp theo trên các tiêu chí cụ thể: Phải được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch, có văn bản cam kết đưa vào kế hoạch thực hiện, văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm cấp huyện, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát danh mục công trình, dự án mà UBND cấp huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm; đối chiếu với văn bản phản biện của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản có liên quan, tổ chức kiểm tra hồ sơ và đôn đốc các địa phương hoàn chỉnh kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 3/2016.

Thông tư số: 02/2015/TT-BTNMT, ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Thông tư số: 02/2015/TT-BTNMT, ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Tải file tại: Đây

Công văn số 350/STNMT-QLĐĐ v/v đề nghị góp ý Dự thảo Quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Công văn số 350/STNMT-QLĐĐ v/v đề nghị góp ý Dự thảo Quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải file tại: Đây (kèm theo văn bản Dự thảo )

Sotnmtphuyen.gov.vn
...