Quyết định số: 56/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

Quyết định số: 56/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)

Tải file tại Đây (nguồn từ công báo tỉnh Phú Yên)

Sotnmtphuyen.gov.vn
...