Quyết định số: 1340/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Nhà hàng giải khát Tiến Được của Công ty TNHH Tiến Được.

Quyết định số: 1340/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Nhà hàng giải khát Tiến Được của Công ty TNHH Tiến Được.

Tải file quyết định số 1340 tại: Đây

Các tin khác

Sotnmtphuyen.gov.vn
...