Quyết định số: 2298/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư ( Điều chỉnh) dự án: Khu du lịch sinh thái Nhất Tự Sơn của công ty Cổ phần Nhất Tự Sơn.

Quyết định số: 2298/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư ( Điều chỉnh) dự án: Khu du lịch sinh thái Nhất Tự Sơn của công ty Cổ phần Nhất Tự Sơn.

Tải file quyết định số 2298 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...