Quyết định số: 2379/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 cua UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường An Thọ của Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên.

Quyết định số: 2379/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 cua UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường An Thọ của Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên.

Tải file quyết định số 2379 tại: Đây

Các tin khác

Sotnmtphuyen.gov.vn
...