Quyết định số: 2388/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc.

Quyết định số: 2388/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc.

Tải file quyết định số 2388 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...