Quyết định số: 2490/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tổ hợp Khách sạn, Resort Việt Mỹ A&V của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V.

Quyết định số: 2490/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tổ hợp Khách sạn, Resort Việt Mỹ A&V của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V.

Tải file quyết định số 2490 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...