Quyết định số: 2507/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở sản xuất gạch không nung Hiếu Duyên của Hộ kinh doanh Bùi Văn Hiếu

Quyết định số: 2507/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở sản xuất gạch không nung Hiếu Duyên của Hộ kinh doanh Bùi Văn Hiếu.

Tải file Quyết định số 2507 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...