Quyết định số: 32/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trang trại chăn nuôi Colike Phú Yên của Công ty Cổ phần Bò giống Công nghệ cao Colike Phú Yên

Quyết định số: 32/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trang trại chăn nuôi Colike Phú Yên của Công ty Cổ phần Bò giống Công nghệ cao Colike Phú Yên.

Tải file quyết định số 32 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...