Quyết định số: 130/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Cửa hàng xăng dầu Hòa Trị II của HTX Dịch vụ, Nông nghiệp Hòa Trị II.

Quyết định số: 130/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Cửa hàng xăng dầu Hòa Trị II của HTX Dịch vụ, Nông nghiệp Hòa Trị II.

Tải file Quyết định số 130 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...