Quyết định số: 192/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Vịnh Hòa Emeral Bay Resort của Liên doanh Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí và Công ty TNHH Đầu tư và giải pháp Thương mại Nam Anh

Quyết định số: 192/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Vịnh Hòa Emeral Bay Resort của Liên doanh Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí và Công ty TNHH Đầu tư và giải pháp Thương mại Nam Anh

Tải file quyết định số 192 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...