Quyết định số: 556/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Bắc cầu Bàn Thạch (Bầu Hà) của Công ty Cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Huy Thiên Phúc

Quyết định số: 556/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Bắc cầu Bàn Thạch (Bầu Hà) của Công ty Cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Huy Thiên Phúc

Tải file Quyết định số 556 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...