Quyết định số: 889/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Cửa hàng xăng dầu và Dịch vụ Hòa Tân Tây của HTX Nông nghiệp kinh doanh Dịch vụ Hòa Tân Tây

Quyết định số: 889/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Cửa hàng xăng dầu và Dịch vụ Hòa Tân Tây của HTX Nông nghiệp kinh doanh Dịch vụ Hòa Tân Tây.

Tải file Quyết định số 889 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...