Quyết định số: 933/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Đầu tư khu chế biến vật liệu và trạm trộn nhựa nóng của Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên.

Quyết định số: 933/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Đầu tư khu chế biến vật liệu và trạm trộn nhựa nóng của Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên.

Tải file Quyết định số 933 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...