Quyết định số: 941/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Suối Trai của ông ty TNHH Hiền Đệ

Quyết định số: 941/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Suối Trai của ông ty TNHH Hiền Đệ

Tải file Quyết định số 941 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...