Quyết định số: 1140/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trồng rừng sản xuất tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa của Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm.

Quyết định số: 1140/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trồng rừng sản xuất tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa của Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm.

Tải file quyết định số 1140 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...