Quyết định số: 1207/QĐ-UBND, ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH MTV Trường Hải Phú Yên.

Quyết định số: 1207/QĐ-UBND, ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH MTV Trường Hải Phú Yên.

Tải file Quyết định số 1207 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...